Over Tech Tok

Tech Tok is een initiatief dat in 2021 is ontstaan. Het is een samenwerking van alle Achterhoekse VMBO-scholen en de bijpassende, technische vervolgopleidingen. Het doel van het platform is om jongeren tussen 10 en 14 te enthousiasmeren voor een opleiding in de techniek. Door technisch werk en technische bedrijven voor hen aantrekkelijk te maken, hopen we ze aan te zetten tot het kiezen voor een technische studie. 

Basisschoolleerlingen
Het jongste deel van onze doelgroep zit nog op de basisschool. “Is het dan niet erg vroeg om hen al te benaderen?”, horen we wel eens. Maar de oriëntatie van die leerlingen begint steeds vroeger. Daarnaast zien we natuurlijk ook de ontwikkeling van initiatieven als Techniekdagen, het Technieklokaal en MetalSkills bijvoorbeeld, waarbij ook al volop aandacht is voor deze jonge kids.

Middelbare schoolleerlingen
Maar de echte studiekeuze wordt uiteraard pas gemaakt op de middelbare school. Vandaar dat we ons ook richten op deze leerlingen. In het derde leerjaar wordt een profielkeuze gemaakt, waarna de vervolgopleiding vaak een 1-2tje is. En uitzonderingen bevestigen natuurlijk altijd de regel ;-) Kortom: onze doelgroep is zeer compleet en staat kinderen bij in hun opleidingskeuze, vanaf de basisschool tot aan de daadwerkelijke beslissing.

Wat doet Tech Tok precies?

Hierboven omschreven we al kort hoe onze doelgroep tot stand is gekomen. Maar hoe doen we dat nu precies, dat enthousiasmeren? Dat gebeurt op een boel verschillende vlakken. Dit platform is het levende voorbeeld van onze bedrijfsvideo’s, die interactief zijn en waarbij passief kijken geen optie is. Of bijvoorbeeld de interviews die je hier leest, die ook maandelijks in de Achterhoekse Courant terugkomen. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk Achterhoekse techniek bedrijven en maakindustrie aan ons te verbinden. Bij hen kunnen we met de kids langskomen op bedrijfsbezoek bijvoorbeeld. Of we denken mee over de manier waarop we Open Dagen bij deze bedrijven zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken. Tot slot werken we nauw samen met de Achterhoekse basis- en VMBO-scholen. Hier zijn we ook vaak te vinden tijdens (grote) events!