Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en activiteiten die worden aangeboden door Tech-Tok.nl.

1.2 Door gebruik te maken van de website Tech-Tok.nl ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.


2. Gebruik van de website

2.1 Het gebruik van de website is voor eigen risico. Tech-Tok.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

2.2 Het is niet toegestaan om de website te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.


3. Intellectueel eigendom

3.1 Alle inhoud op de website, waaronder tekst, afbeeldingen, video's en logo's, is eigendom van Tech-Tok.nl of haar licentiegevers en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

3.2 Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tech-Tok.nl.


4. Privacy en gegevensbescherming

4.1 Tech-Tok.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring.

4.2 Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring van Tech-Tok.nl.


5. Wijzigingen

5.1 Tech-Tok.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen.

5.2 Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden van kracht zodra ze op de website zijn gepubliceerd.


6. Contact

6.1 Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kun je contact opnemen met Tech-Tok.nl via de contactgegevens op de website.