Smart Industry leert je experimenteren

Sinds 2017 kunnen leerlingen bij het Graafschap College de opleiding Smart Industry volgen. Deze opleiding combineert de vakgebieden technologie, ICT én technische bedrijfskunde op een unieke manier. Tijdens de opleiding wordt geleerd om vooral te experimenteren met verschillende bronnen van informatie.

Bekijk als één van de eersten ons interactieve platform!

Opbouwend in de opleiding krijgen leerlingen steeds meer verantwoordelijkheden waardoor ze na 4 jaar echt als adviseur bij technische bedrijven aan de slag kunnen gaan. 

Meer spijkers en minder fouten met dezelfde machines

‘Een goed voorbeeld hiervan is een project bij de spijkerfabriek in Doetinchem. Deze spijkerfabriek maakt al 40 jaar spijkers, met dezelfde machines. Tot voorheen was het enige inzicht dat werd gebruikt het gewicht van een bepaalde batch, hoeveel spijkers daar nu uiteindelijk in zaten was nooit echt duidelijk.’ 

‘Door het plaatsen van een sensor hebben de leerlingen inzichtelijk gemaakt hoeveel spijkers er nu daadwerkelijk worden geproduceerd. Door dit bij te houden op een dashboard en daar data aan te koppelen, zoals de bruikbaarheid van de spijkers, kan nu geanalyseerd worden om de hoe veel spijkers een machine stil staat en met welke oorzaak. Doordat het bedrijf dit weet, kan vervolgens beter getimed worden met de aanvoer van de grondstof en kan er tijdig onderhoud gepleegd worden. Nu worden er met dezelfde machines meer spijkers geproduceerd én ook nog eens met een lagere foutmarge.’

Nieuwe technologie

De opleiding werkt met de nieuwste technologische ontwikkelingen, hiermee leren studenten op een ondernemende, en experimenterende manier, aan de slag gaan. Om uiteindelijk een project zoals de spijkerfabriek te kunnen doen, wordt er vanaf leerjaar 1 opbouwend gewerkt aan het creëren van een intrinsieke motivatie om dingen beter en slimmer te maken.

Deze opbouw begint in leerjaar 1, bij de start gaat de opleiding ervan uit dat de studenten nog vrijwel geen kennis hebben van techniek en programmeren. ‘Daarom starten we met het programmeren van zogeheten dobots, waarbij studenten kunnen zien wat er gebeurt wanneer je bepaalde regels programmeert. In deze eerste 10 weken ontdekt een student ook direct of dit de juiste opleiding is voor hem of haar.’

Opbouwend naar zelfstandigheid

‘Nadat de studenten deze eerste periode hebben afgerond, worden ze met een opbouwende leerweg meer een meer zelfstandig. Zo worden steeds meer onderdelen uit de industrie gebruikt, zit er een opbouw in de soorten stages en speelt de creativiteit van de student een steeds grotere rol.’

Naast de technische kant en het programmeren krijgen de studenten ook les in bedrijfskunde, dit geeft ze de handvatten om met deze slimme technologieën, techniek ook daadwerkelijk slimmer en efficiënter te maken. Met een project, zoals het voorbeeld van de spijkerfabriek, als laatste test om vervolgens helemaal zelfstandig aan de slag te gaan.

Klaar voor het bedrijfsleven

De waarde van deze nieuwe manier van denken, en het slim toepassen van gegevens, wordt door veel bedrijven al gezien als meerwaarde. ‘Het komt dan ook vaak voor dat na een succesvol project, een leerling bij hetzelfde bedrijf een afsluitende stage doet en daar vervolgens ook een baan aangeboden krijgt.’