Graafschap College bereidt leerlingen op een speelse manier voor op de toekomst

Door middel van, onder andere, het ‘Robowars’ project stoomt het Graafschap College leerlingen klaar voor hun latere baan. Hierbij is de rol van docenten enorm veranderd. “Het is niet meer zozeer de kennis die we moeten overdragen, maar het geven van vertrouwen en het faciliteren van een goede leeromgeving.” Aldus Bart van Wijk, docent op het Graafschap college.

Bekijk als één van de eersten ons interactieve platform!


Van zenden naar begeleiden

“Ik merk dat het sociale/pedagogische aspect belangrijker wordt dan de daadwerkelijke inhoud. Wanneer iemand lekker in z’n vel zit komt die kennis wel. Zeker tijdens de corona is dit meer en meer belangrijk geworden.” Ook merkt Bart op dat de ontwikkelingen in de techniek zo snel gaan dat het onmogelijk is om hier stramienen voor uit te werken. “Soms stellen leerlingen vragen die docenten niet kunnen beantwoorden.” Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van technieken die gebruik maken van waterstof. 

De leerling weet soms dus meer dan de leraar, kunnen we uit de woorden van Bart opmaken. “Ik zie dit als een mooie verandering, dit laat zien dat leerlingen leergeirig zijn,en dat ze de stof die ze willen leren wel weten te vinden. Daarnaast is het onmogelijk om echt alles te weten op gebied van techniek, daarvoor zijn er te veel verschillende specialisaties.” 

Eén dag per week bij het Civon

Naast zijn rol als docent op het Graafschap college begeleidt Bart leerlingen ook één dag per week vanuit het Civon. “Bedrijven pitchen hier projecten voor studenten en zij kiezen zelf waar ze blij van worden.” Doordat de leerling het project voor een bedrijf doet, en niet voor school, merkt Bart dat leerlingen meer gebrand zijn om het goed te doen. “Een directeur van een bedrijf maakt meer indruk dan een docent op school.” 

Bijna alle docenten komen uit het bedrijfsleven

Zelf geeft Bart aan nu 6 jaar docent te zijn en merkt ook op dat binnen de techniek de meeste mensen vanuit het bedrijfsleven komen. Weer een stap die de overgang van opleiding naar een baan verkleint. “We willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een succesvolle baan binnen de techniek.”

“Met onze kennis leren we nu vooral om te gaan met sociale aspecten zoals de bedrijfscultuur, een zelfstandige en groei gerichte manier van werken. Het is belangrijk dat de student constant bezig blijft, ook na de daadwerkelijke studie, het is meer een proces van continu veranderen en daarmee om blijven gaan.”Leren omgaan met keuzes en verantwoordelijkheid

“Bij het doen van opdrachten is het al lang niet meer zoals vroeger, dat een hele klas, tegelijkertijd aan dezelfde opdrachten aan het werk is. De keuze voor de invulling van opdrachten ligt nu bij de student, hierbij zijn er natuurlijk wel een aantal kaders maar in principe liggen de keuzes bij de student. Hierdoor vragen we veel meer verantwoordelijkheid van de student. Leerlingen zijn door deze voorbereiding meer zeker van hun zaak, kunnen beter samenwerken en leren ergens voor te gaan vanuit intensieke motivatie.”

Hopelijk kan het weer

“De finale van robowars was echt een feestje, samen met een bedrijf, een dj, bedrijven etc. Door corona hebben we deze finale wat meer moeten uitkleden. Leerlingen vinden het project zo leuk, dat we ze in de aanloop te vroeg zien komen en dat we ze naar huis moeten sturen wanneer we sluiten. De motivatie is zo groot om het project af te ronden, het is geen moeten meer, maar willen.”