Samenwerken aan techniekonderwijs van de toekomst

Lerendoor doen. Dat is het motto van het Kompaan College. Met het project SlimBezig! versterken ze het techniekonderwijs in Vorden. Met een doorlopendeleerlijn wordt techniek aantrekkelijk, uitdagend én efficiënt. We spraken metPO & VO docenten Gerrit Drenten, Jasper Jansen en Jente Mooij over ditinteressante traject.

Bekijk ook ons interactieve platform >>

Kompaan = samen = samenwerken

“Slim Bezig! is een samenwerking van het Kompaan College en omliggende basisscholen, om het techniekonderwijs in de regio een boost te geven. Wij kunnen hierdoor beter techniek onderwijs geven, waardoor leerlingen op het voortgezet vaak al beter weten wat ze willen. Daar gaan ze dan bijvoorbeeld ook al snel op stage,” vertelt Jasper Jansen, leerkracht op de Dorpsschool in Vorden. 

Gerrit Drenten is docent techniek op het Kompaan College en vult hem aan: “Wij kunnen op deze manier een hele mooie doorlopende leerlijn ontwikkelen. We weten nu namelijk veel beter wat de basisscholen aan techniek onderwijs doen en op welk niveau de kinderen die er vanaf komen, zitten. Zo kunnen we hier heel mooi op verder borduren, met een goede aansluiting als ze bij ons komen.” De werkwijze typeert het Kompaan College. Kompaan betekent immers iemand die met jou samenwerkt. En dat is precies wat ze hiermee bewijzen te doen: samenwerken.

Diverse projecten

Onder het grote project worden diverse dingen uitgevoerd. De doorlopende leerlijn werd al eerder benoemd, maar er wordt ook door leerlingen van het voortgezet onderwijs lesgegeven aan basisschoolleerlingen en de oudere basisschoolleerlingen komen zelfs al naar het technieklokaal van het Kompaan College Nieuwstad. 

Jente Mooij is leerkracht op basisschool De Hoge Voorde in Vorden. “Wij hebben op onze school voor een flink bedrag aan nieuw materiaal aangeschaft, om het onderwijs uitdagender te maken. We combineren nieuwe techniek zoals automatisering, met bestaande techniek zoals timmeren en zagen. Deze ontwikkelingen gaan zo snel! Hierdoor is het soms als docent nog lastig schakelen, maar kinderen hebben dit allemaal zo snel door,” vertelt Mooij enthousiast.

Dat die ontwikkelingen snel gaan, beaamt ook Jansen. “De techniek gaat zó snel, dat wij kinderen soms tekort doen in wat we ze leren. Het is namelijk heel moeilijk om dat tempo bij te benen, zeker naast al onze andere werkzaamheden. Maar er is wel een rol voor ons weggelegd, dus die moeten we pakken. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het opleiden van de toekomst.”

Van elkaar leren

Om al die ontwikkelingen toch te kunnen bijbenen, geven leerlingen van het Kompaan College les op de basisscholen van Jansen en Mooij. Drenten legt uit: “Een aantal vierdejaars examenleerlingen lopen nu een dag in de week stage op de PO-scholen. Ze verdiepen zich in de technische lesmaterialen, kijken waar behoefte aan is en snijden zo nieuwe onderwerpen aan. Op die manier kunnen ze basisschoolleerlingen in kleine groepjes toch het techniekonderwijs van de toekomst geven.”

Dat dit werkt en succesvol is ziet Jansen ook. “Zo worden de kinderen uit groep 3 tot en met 6, door de studenten van het Kompaan, nu al voorbereid op techniek. Eerder was dit alleen maar voor de kinderen van groep 7 en 8 toegankelijk. Daarnaast is het bezoeken van het VO-technieklokaal nu laagdrempeliger, omdat de samenwerking met dit lokaal en de school in ons eigen dorp is.”

Verbinding met het bedrijfsleven

“De kracht van onze kleine projectgroep, is dat we snel aanpassingen kunnen doen,” vertelt Drenten tevreden. “Ook wanneer we het bedrijfsleven willen aanhaken bijvoorbeeld. We willen straks zeker ondernemers meenemen in het project, om ook aan hun behoefte voor extra en nieuw personeel tegemoet te komen. Door bijvoorbeeld stages. Maar ook door het organiseren van kijkdagen of het verzorgen van gastlessen kunnen we samen investeren in hun toekomstige werknemers.”

Mooij ziet die ontwikkeling het liefst zo snel mogelijk plaatsvinden. “Op locatie leer je gewoon zoveel meer. Dat is waar we naartoe willen. De leerlingen in een echte werksetting laten ontdekken en verbanden laten leggen met de theorie. Die pakken ze daar namelijk zoveel sneller op dan in een lokaal vanaf een digibord,” zegt hij lachend.

Ook meehelpen?

Het technieklokaal op het Kompaan College verzorgt vele lessen. Voor de lessen die worden gegeven aan groep 7 en 8 van de Vordense basisscholen, komt de school handen tekort. Drenten roept op: “We kunnen wel wat ondersteuning van enthousiaste vrijwilligers gebruiken! Vindt u het mooi om leerlingen samen met ons te begeleiden in ons technieklokaal? Dan komen wij graag met u in contact.”