×

Meld je aan voor updates van Mr. & Ms. T!

Met de geïntegreerde leerlijn doen leerlingen eerder wat ze leuk vinden

Door de samenwerking tussen Achterhoekse VMBO- en MBO scholen in het Technisch Lyceum, kunnen leerlingen die zeker weten wat ze willen worden eerder aansluiten bij het MBO. De geïntegreerde leerlijn, onderdeel van het technisch lyceum is het afgelopen jaar gestart met een gemotiveerde klas die in de metaalbewerking wil gaan werken. De leerlingen die deze route als eerst aan het volgen zijn hebben één ding gemeen; ze weten zeker wat ze willen worden, en weten dit eigenlijk al lang. 

‘Met deze leerroute kunnen leerlingen sneller doen wat ze leuk vinden. Doordat de technieklessen in klas 3 en 4 van het VMBO worden overgenomen door het MBO dagen we degene die écht weten wat ze willen meer uit en kunnen ze uiteindelijk eerder aan het werk.’ Aldus Dennie ten Bruin (coördinator en docent bij AT Techniekopleidingen).

Niet voor iedereen geschikt

‘In het voortraject dat we met de leerlingen hebben doorlopen, hebben we meerdere docenten en ook ouders betrokken, om de leerling te helpen en zekerheid te geven dat de juiste keuze wordt gemaakt. Bij twijfel of een leerling wel echt zeker is over wat hij/zij wil worden is deze leerroute niet geschikt.’ 

‘Ik merk dat de leerlingen die zich aan hebben gesloten bij het technisch lyceum enorm gemotiveerd zijn. Wanneer we de les starten staan ze direct in de startblokken, waar andere leerlingen vaak eerst nog voorbereidingen moeten treffen en hun overal aan moeten doen. Deze motivatie was eigenlijk direct duidelijk en we hebben de leerlingen daarom ook uitgedaagd met een werkstuk dat best groot en omvangrijk is.’ 

Zelfstandig aan de slag

‘In dit werkstuk geven we aan wat de bedoeling is en waarom we dit maken, daarna is het aan de leerlingen om zelfstandig aan de slag te gaan. Mijn rol als leraar is meer coachend op een vragende manier. Tijdens het maken van deze auto-as steun doen leerlingen al echt veel werkzaamheden zoals: tekening lezen, aftekenen, zagen, buigen, lassen, boren, walsen, slijpen, samenstellen en afbramen.’ 

‘De laatste jaren is er sowieso veel veranderd, de vragen van de leerlingen zijn anders. Waar leerlingen eerder gewoonweg deden wat gezegd werd willen leerlingen nu weten waarom iets gemaakt moet worden. Als leraar moeten we meer kijken naar de echte motivatie van de leerling. Wij passen ons hierin aan door bijvoorbeeld het ‘moet’ gedeelte kleiner te maken en leerlingen zelf projecten te laten bedenken. Bijvoorbeeld werkstukken die thuis gebruikt kunnen worden.’

‘Dit is best een omschakeling, maar ik zie dat het werkt en dat is fantastisch!’ 

Minder zinloos werk

‘Ik heb liever dat we een groot project maken waarin alle onderdelen van metaalbewerking aan de orde komen, dan dat we allemaal losse deeltjes maken die uiteindelijk in de prullenbak belanden. Doordat we dit doen gaat het project ook meer leven en kunnen leerlingen vast vooruitblikken in wat er komen gaat. Dit zorgt ervoor dat leerlingen actiever meedenken over oplossingen en beter snappen hoe het geheel in elkaar zit.’ 

Toekomst

Het technisch lyceum zal in de toekomst meerdere leerroutes op gaan zetten. ‘Waar nu behoefte vanuit leerlingen was voor metaalbewerking zijn er ook andere behoeftes. Hetgeen we met deze klas richting metaalbewerking aan het doen zijn laat zien dat de aanpak kan werken.’ De samenwerkende VMBO en MBO opleidingen in de Achterhoek kijken dan ook naar meer mogelijkheden om het techniekonderwijs aan te laten sluiten bij de behoeftes van de verschillende leerlingen.