Martin deelt zijn passie voor het schildersvak

‘De opleiding tot schilder betekent vooral uren draaien in de praktijk. Je hebt een bepaalde aanleg, vooral een goede motoriek en sociale vaardigheden, nodig als basis. Wanneer je dat hebt, zorgen wij dat je het vak onder de knie krijgt. Als opleider en werkgever helpen wij bij het vinden van een passend leerbedrijf en we zorgen voor een goede start.’ Aldus Martin Rondeel, praktijkinstructeur schilderen bij de Schildersvakopleiding in Zutphen.

Bekijk als één van de eersten ons interactieve platform!

Waar vroeger afgestudeerde leerlingen moesten solliciteren of naar een uitzendbureau gingen, staan tegenwoordig de bedrijven al in de rij bij de start van de Schildersvakopleiding. ‘Onze belangrijkste taak is, naast het zo goed mogelijk opleiden van de leerling, veel aandacht schenken aan de match tussen het bedrijf en de leerling. Schilders zijn vaak trouw en honkvast, maar tussen schildersbedrijven zijn er grote verschillen in cultuur en werkzaamheden. Het ene bedrijf doet vooral nieuwbouwprojecten, de ander vooral renovatie. Bij het ene bedrijf zul je vooral schilderen, bij het andere bedrijf krijg je ook te maken met reparaties of restauraties, spuitwerk, behangen en glas zetten. Bij het ene bedrijf stem je af met de projectleider op de bouw, bij de andere direct met de particuliere klant.’ 

Vrij snel duidelijk of er aanleg is of niet

‘Wanneer een leerling en een bedrijf niet bij elkaar passen, kan het gebeuren dat we een goede schilder verliezen, doordat deze een ander vak gaat kiezen. Wanneer een leerling bij ons in dienst wil komen, volgt deze eerst het starterstraject. Dit traject is een soort peilstok of de leerling geschikt is voor het schildersvak, maar ook andersom. Na afloop van dit traject kunnen we meestal zeggen of we een goede schilder van je kunnen maken of niet.’ 

‘Tijdens het starttraject hebben we de leerling leren kennen en kunnen we een goede inschatting maken van welk soort bedrijf bij de leerling past. Op basis daarvan stellen we een aantal bedrijven voor uit onze pool van ruim 100 lid-bedrijven met leermeesters. De leerling benadert deze bedrijven zelf en maakt een keuze waar hij/zij het leerwerktraject wil volgen. Vrijwel alle leerlingen die de schildersopleiding volgen zijn bij ons in dienst. Eén van de voordelen hiervan is dat wij de leerling zekerheid bieden van inkomen gedurende de opleiding.’ 

‘In de pool van 100 lid-bedrijven zitten grote schildersbedrijven uit de regio, maar ook kleine én zelfs eenmanszaken. Bij een leerbedrijf is altijd minstens één leermeester actief, deze is naast collega, ook een eerste aanspreekpunt binnen het bedrijf én natuurlijk je voorbeeld. Om het niveau van deze leermeesters op peil te houden en om ze opleidingstechnieken te leren, organiseren we jaarlijks leermeesteravonden en -cursussen.’

Samen met ROC

De schildersvakopleiding Zutphen werkt samen met ROC Aventus, waarbij de nadruk bij het ROC op de theorie ligt en de praktijk bij de schildersvakopleiding. ‘Samen verzorgen we de BBL opleiding. We hebben beide onze eigen specialiteit, we stemmen met elkaar af wat we van elkaar verwachten en wat nodig is om goede schilders op te leiden. Verder vertrouwen we op de kunde van de ander.’

Leerlingen die de schildersopleiding volgen moeten alle handelingen die van een schilder verwacht worden, onder de knie hebben. ‘Het komt voor dat een bedrijf een bepaalde handeling binnen het vak niet uitvoert, behangen bijvoorbeeld. Om te zorgen dat we goede allround schilders opleiden leggen we tijdens praktische scholing extra nadruk op dat wat de leerling bij het bedrijf niet leert.’ 

‘Wanneer je eenmaal gevallen bent voor het vak, wordt de liefde vaak alleen nog maar groter!’ Aldus Martin. 

Wil je meer weten over schilderen? Denk dan eens aan de schildersvakopleiding!