×

Meld je aan voor updates van Mr. & Ms. T!

Basisscholen bezoeken technische bedrijven in de Achterhoek

Groep 8 van basisschool Octa heeft het schooljaar op een bijzondereen leerzame manier afgesloten door samen met Tech-Tok op bedrijfsbezoek tegaan. De leerlingen stapten op de fiets en bezochten drie technische bedrijvenom een kijkje te nemen in de wereld van techniek.

Bij Actemium, een bedrijf gespecialiseerd in industriëleautomatisering, leerden de kinderen hoe productielijnen slimmer worden gemaakt.Het was bijzonder om te ontdekken dat dit Doetinchemse bedrijf bijdraagt aan deproductie van lekkernijen zoals Mars en Breaker. De leerlingen waren onder deindruk van de technologie en de rol van Actemium in het productieproces.

Het tweede bezoek was aan Volvo Harrie Arendsen, waar dekinderen alles te weten kwamen over auto’s. Het enthousiasme was groot, vooraltoen ze zagen hoeveel elektrische Volvo’s er al zijn. Het was fascinerend om tezien hoe dit bedrijf auto's verkoopt, onderhoudt en maakt. De leerlingen vondenhet geweldig om een kijkje achter de schermen te krijgen bij dit moderneautobedrijf.

De laatste stop was bij Dexter MT, een bedrijf dat matrijzenmaakt voor plastic bakjes zoals die waarin tomaatjes in de supermarkt liggen.Hier mochten de leerlingen zelf aan de slag en een fotolijstje maken. Het waseen leuke en praktische manier om te begrijpen wat er allemaal komt kijken bijhet maken van deze alledaagse producten.

De olievlek vergroten

Dit was het laatste bezoek van de ongeveer 50 bedrijfsbezoeken dieMr. en Ms. T van Tech-Tok dit schooljaar hebben georganiseerd. De enthousiastereacties van de kinderen en hun leerkrachten laten zien hoe waardevol dezeervaringen zijn. Voor volgend jaar staat er een verdubbeling van het aantalbedrijfsbezoeken op de planning.

Tech-Tok

Tech-Tok biedt naast deze bedrijfsbezoeken ook een interactiefplatform waar basisschoolkinderen virtueel kunnen binnenkijken bijverschillende bedrijven in de Achterhoek, kunnen deelnemen aan spannendechallenges en meer te weten kunnen komen over diverse technische beroepen.Ontdek het zelf op tech-tok.nl. 

Achterhoekse vmbo scholen

Tech-Tok is een initiatief van de Achterhoekse vmbo-scholenmet als doel om technische beroepen meer in beeld te brengen. Traditioneelhebben kinderen en ouders een beeld van een baan in de techniek dat allang isachterhaald. Mr. en Ms. T geven een écht beeld van wat technische beroepeninhouden, vooral hier in de Achterhoek waar veel gave bedrijven zitten dievrijwel niemand kent. Door deze bezoeken en het interactieve platform laatTech-Tok zien hoe divers en interessant een carrière in de techniek kan zijn.